Montáž zabezpečovacích systémů a elektronické požární signalizace

Zabýváme se návrhem a montáží zabezpečovacích a požárních systémů, vnitřních telefonních rozvodů, kamerových systémů, interkomů, videotelefonů, domácích telefonů. Dále také v naší nabídce naleznete příslušenství pro elektronické zabezpečovací systémy, kamerové systémy, komunikační systémy, požární signalizace, venkovní zabezpečovací systémy, a mechanické záchranné systémy.

Důvody, proč si vybrat právě nás:

Děláme vše pro Vaše bezpečí.

Dlouholeté zkušenosti

Na trhu jsme od roku 1996

Využíváme moderní technologie

Produkty, které montujeme, jsou námi prověřeny (pracujeme s nimi dennodenně)

Rychlost, diskrétnost, spolehlivost

Za cíl vždy máme vybudovat fungující systém montáže, obchodu a poradenství dle přání zákazníka

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, PZTS, EZS, zabezpečení, zabezpečovačka, alarm.

Hlavním důvodem, proč si nechat namontovat zabezpečovací systémy, je včasné informování majitele objektů či osob, které se v objektu zdržují, o hrozícím nebezpečí jako je požár či neoprávněné vniknutí cizích osob. Následně, podle druhu systému, získají uživatelé upozornění buď optické, nebo akustické a můžou včas zasáhnout či opustit objekt.

V současné době je již standardem, že v podstatě každý projekt, každá stavba již zahrnuje požadavek řešení zabezpečovacího systému. Nezáleží zda je to byt, kancelář, rodinný dům nebo obchodní či administrativní centrum. Úroveň osazení jednotlivými prvky je však dána především normami, příslušnou pojišťovnou, ale i uživatelem samotným a jeho potřebami.

Montáž zabezpečovacích systémů ochrání nejen náš majetek, ale především životy naše, našich dětí, či našich zvířecích mazlíčků.

Z čeho je zabezpečovací systém poskládán a co vlastně může detekovat?

1. NARUŠENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR

Při narušení vitřních prostor používáme pohybový detektor PIR či duální detektor značek Jablotron, Optex, Paradox, Honeywell.

2. NARUŠENÍ PLÁŠŤOVÉ OCHRANY

Pro ochranu je vhodný magnetický kontakt a to v podobě povrchové či závrtné montáže. Lze použít i předokenní infrabariéry. Velmi vhodná záležitost pro tzv noční režim (STAY) kdy zapnete do střežení pouze detektory hlídající otevření oken a dveří a můžete se v domě pohybovat a mít jistotu,že jste i přesto hlídáni.

3. NARUŠENÍ VNĚJŠÍHO PROSTORU (PERIMETR)

Instalujeme synchronizované infrabariéry OPTEX nebo TAKEX, mikrovlnné bariéry, nebo přímo jako rozsáhlou plotovou inteligentní ochranu RFID čipy Ronyo. Ohlídáte tak rozsáhlé ploty a zahrady před nezvanými hosty.

4. NOUZE (TÍSEŇ)

Používáme pevně umístěná tlačítka nebo bezdrátová tlačítka (přívěsky,náramky), která zajistí přivolání kvalifikované pomoci v případě zdravotních problémů,či při napadení, nebo jen při pocitu ohrožení. Environmentální veličiny jako je teplota, vlkost, zaplavení, kouř, detekce úniku CO. Velmi vhodné doplnění zabezpečovacího systému o tyto detektory. Již s předstihem můžete být informováni o hrozbě a zamezit tak případným ztrátám na majetku či újmám na zdraví atd.

Stavy jednotlivých detekovaných veličin, či stav zabezpečovacího systému můžete v pohodlí sledovat na svém mobilním telefonu a můžete i Vaší vhodnou reakcí (vzdáleným sepnutím relé) ovlivnit chování výstupních a signalizačních prvků systému. Například si rozsvítíte světla na zahradě a po obvodu domu, zapnete čerpadlo pro zalévání zahrady, podíváte se na teplotu v objektu a přitopíte si kdykoliv se Vám zachce.

Vhodnou kombinací detekovaných podnětů se i z malého systému stává „organizmus“, který bdí 24 hodin a pokud dojde k vyvolání stavu, který má být detekován, zajistí systém vhodnou reakci na tyto podněty. Reakcí bývá zvuk vnitřní nebo vnější zálohované sirény, nebo rozsvícení světel v domě, vypnutí (nebo naopak zapnutí) vybraných elektrických okruhů,vyplynovací zařízení, informační sms uživateli objektu a kompletní informace na střežící a dohledové centrumpultu centrální ochrany PCO Jablotron.prostřednicvím gsm gprs vysílače (komunikátoru).

V současné době je zabezpečovací systém velmi často logicky a fyzicky spojován (provazován) se systémem kamerovým. To pak umožňuje z obou systémů „dostat“ technické maximum, například pokud PZTS zabezpečovací systém detekuje pohyb v garáži a na objektu domu je instalována PTZ otočná kamera, natočí se a zazoomuje na konkrétní místo spjaté s detekcí. Získáme tak velmi detailní záběr scény. Kamerá se poté vrací do své parkovací polohy.

Zabezpečovací systém po detekci vloupání může reagovat již známou akustickou signalizací venkovní, či vnitřní sirénou, může spínat světelné okruhy, přivolat zásahovou jednotku PCO pultu centrální ochrany atd. V současné době se jeví jako nejúčinnější aktivní reakce , kterou je schopen zajistit Generátor mlhy UR FOG