Montáž přístupových a docházkových systémů pro jednodušší evidenci zaměstnanců

Montáž přístupových a docházkových systémů poskytuje kompletní řešení v oblasti kontroly vstupů do objektu a evidence docházky zaměstnanců.

Obsahem montáže můžou být jak zcela jednoduchá zařízení, tak i rozsáhlé systémy s několika vchody a větším množstvím přístupů s propojením na další prvky zabezpečení jako například zámkové systémy. Oba systémy následně umožňují řízení a kontrolu přístupu a evidenci docházky s různými možnostmi používání jako je access systém, access kontrol, různé čtečky, karty včetně bezkontaktních čipů, EKV, biometrické snímače atd.