Návrhy a konzultace ke všem projektům

Návrhy a konzultace ke každému projektu jsou důležitou součástí činnosti na základě individuálního přístupu k zákazníkovi.

Všemu předchází poptávka, ta je posléze konzultována s generálním dodavatelem a investorem. Je-li to možné následuje obhlídka objektu, vznikne projekt, následně nabídka a po uzavření řádné smlouva o dílo i realizace. Po dokončení je provedena výchozí revize, dílo je i s dokumentací předáno a osoba zodpovědná za provoz je zaškolena.