Revize zabezpečovacích systémů EZS a PZTS

Součástí služeb je také pravidelná revize zabezpečovacích systémů EZS a PZTS, požárních systémů, elektro, a to včetně vystavení revizní zprávy. Vše provádí zkušený a kvalifikovaný revizní technik.