Montáž společné televizní antény STA

Montáž společné televizní antény – STA také procházejí modernizací a dalším vývojem a poskytují široký okruh možností pro vybudování kvalitního příjmu digitální televize. Jedná se o zajištění signálu pro větší počet bytových jednotek. 

Od antény vede kabelový rozvod do jednotlivých bytů a TV zařízení je k anténě připojené TV přípojkou.

 Obsahem instalace STA je především návrh včetně projektové dokumentace a následně další práce jako zatrubkování, montáž kabelů, tedy TV rozvodů a anténního stožáru, instalace dalších technologií jako satelit, televizní zásuvky, set up box, paraboly, oddálené bleskovody, DVB-T2/HEVC, DVBT, DVBT-C, terestriální a satelitní příjem přes družice a mnoho dalšího.